lekkerbek

lekkerbek

  • 5 Recepten
Lunch: Snelle zalm wrap

Lunch: Snelle zalm wrap

Eenlekkere, gevarieerdelunchhoefthelemaalnietlastigtezijn. Dezewrapbereidjeinmaximaal10minutenenisperfectvoordezezomersedagen
Quinoa salade met kip

Quinoa salade met kip

Quinoasalademetkip. Quinoa (kie-no-wa) staathiernogregelmatigophetmenu. Hetisglutenvrij, maarvooralerglekker
smaakvolle couscoussalade

smaakvolle couscoussalade

Ja, dezomerisinBelgiëgeraakt. Hetiswarm, dezonschijntvolop, deluchtishelderblauwzonderookmaareenstorendwolkje,

Cappelletti met ham en pestokaas

snijdeuiendelookgrofRoosterdedennenpittenzondervetstofineenpanmetantiaanbaklaagVerhitdeolijfolieineenkookpotenstoofdeuiedelookglazigVoegerdegepeldetomatentoeenkruidnaarsmaakmetdeitaliaansekruidenmixLaatongeveereen10talminsudderenBrengondertussen3lwatermethetbouillonblokjeaandekookenlaatdecappellettigedurendeeen4talmingaarinwordenGietafAlsdesauswattedikwordtdoeerdanenkelelepelskookvochtvandecappellettibijMengderucolaonderdetomatensausVerdeeldecappellettioverdebordenenlapelerdesausoverDoe1eetlpestokaasopdesausVersierdebordenmetdegeroosterdedennenpitten