Ovenschotels

Ovenschotels

  • 26 Recepten
Lasagne met zalm en spinazie

Lasagne met zalm en spinazie

Boterééngroteoftweekleinereovenschotelsin. Kookdelasagnevelleninvoldoendegezoutenwater. Spoelzeenlaatzeinkoudwaterliggentotgebruik

Kip broccoli ovenschotel

Opdemaandag, wanneerhetbijonseenkomenengaanis, iseenovenschotelaltijdmakkelijk. Voorafklaartemaken, zodatiknietindeknoeikommetalletaxiritjesdiediedagnodigzijn

Lasagne met verse zalm en roomspinazie

Brengeengrotepanwateraandekook. Voeghetbouillonblokjetoeenroergoed. Legdezalminhetkokendewaterenlaatdevisongeveer10minutenopeenlaagvuurtjekoken
Courgette lasagne met kip & ricotta

Courgette lasagne met kip & ricotta

Dezelasagnaiszolekkerdathijnietopm'nblogmagontbreken. Probleemalleenisdathijnietzoheelsmaakvolopdefotokwam, maarikhoopdatdefotovanonzesmullendedochterjulliekanovertuigenomdezelasagneechteenkeertemaken
Lasagne met kip en spinazie

Lasagne met kip en spinazie

Verwarmdeovenvoorop180° C. Snijdekipinblokjes. Snipperdeuiendeknoflookenfruitzeinwatolijfolie

Lasagne van zalm en spinazie

Brengeengrotepanwateraandekook. Voeghetbouillonblokjetoeenroergoed. Legdezalminhetkokendewaterenlaatdevisongeveer10minutenopeenlaagvuurtjekoken
Ovenschotel met tonijn

Ovenschotel met tonijn

Ovenschotelmetgroentenentonijn. Ach. ditisgewoonhéélmakkelijk. Zo'novenschotelmakenkaniedereen
10x ovenschotel recepten

10x ovenschotel recepten

Onsvorigeoverzichtmet10ovenschotelreceptenwaszo’ngrootsuccesendaaromhebbenweeennieuwoverzichtgemaaktmetonzefavorieteovenschotels
Vegetarische groentelasagne

Vegetarische groentelasagne

Hoewelikgeenvegetariërben (ikbengekopstukjevleesbijheteten), eetikwelsteedsvakervegetarisch
Ovenschotel met kip en zoete aardappel

Ovenschotel met kip en zoete aardappel

Afentoehebjegewoonbehoefteaancomfortfood. Enwatiserdanlekkerderdaneenovenschotelmetkip, zoeteaardappelengesmoltenkaas