Brusselse Wafels

  • 13 Recepten
Merveilleux's maken.

Merveilleux's maken.

Ditiséénvanmijnlievelingsdessertjes. Enhetisookvoordeallereerstemaaldatikzezelfgaklaarmaken
Speculaas wafels bakken in mini formaat. Uitdelen maar!

Speculaas wafels bakken in mini formaat. Uitdelen maar!

Speculaaswafelsbakkeninminiformaat. Speculaaswafelsbakkeninminiformaat. Vaakwordtdezealleenmetoudjaaruithetstofgehaaldomdetraditionelewafelstebakken
Luikse wafels of suikerwafels

Luikse wafels of suikerwafels

EriseengrootverschiltussendeBrusselsewafels (ditreceptjevolgtlater) endeLuiksewafels. DeBrusselsezijneerderluchtigenwordengeserveerdmetsuikerenanderlekkers
Minuut wafels met appel

Minuut wafels met appel

Ditiseenheerlijkreceptjevoorwafelsmetappel. Hetzijnminuutwafelsendaarmeebedoelenwedatzeheelvlugklaarzijn
Banaan wafels met kaneel

Banaan wafels met kaneel

Bakdewafelsineenwafelijzeropdeheetstestand, anderswordenzenietknapperig. Ingrediëntenvoor6wafels2rijpebananen (liefstaleenbeetjebruin)
Appel Kaneel Paleo Wafels

Appel Kaneel Paleo Wafels

Bovendienzijndezewafelsvolledigsuikervrijtemaken. Metditreceptmaakje4lekkerewafels. AppelKaneelPaleoWafelsPrintVoorbereiding5Kooktijd15Totaletijd20Auteur. schenkdezehoeveelheidophetwafelijzerenbak3-4minutenoftotergeenstoommeeruithetwafelijzerkomtendewafelsgoudbruinzijn. 3-4minutenoftotergeenstoommeeruithetwafelijzerkomtendewafelsgoudbruinzijn
Havermoutwafels met appel

Havermoutwafels met appel

Opmijnzoektochtnaareengezonderenlekkerzondagochtendontbijtkwamikuitopwafels. Wathebjenodigvoor4wafels. Vulvoorzichtigde2wafelvormenenchecknaeenpaarminutenofdewafelsbruinengaarzijn. houddeeersteladingwafelswarmineenovenop100graden

Dikke Brusselse Wafels

Ditisvoorongeveer7wafels. Ditisvoorongeveer7wafels. 250grbloem. 100grgesmoltenboter. 5eidooers
Brusselse Wafels - Tante Norma

Brusselse Wafels - Tante Norma

hetdeegmoetvloeibaarzijnalsvoorpannekoeken - eréénvormvolledigmeevullenenhetijzeraanstondsomkeren - nahetbakkendewafelsbestrooienmetfijnesuikerof, naarbelieven, versierenmetroomofjam500gbloem