Kip In Plaats van  Parelhoen

Kip In Plaats van Parelhoen

  • 20 Recepten
Geweldige kip in romige wijnsaus

Geweldige kip in romige wijnsaus

- Inplaatsvanwijnkanjekippenbouillongebruiken. Omteonthoudenhoeikhethebgemaakt, plaatsikhetreceptopmijnblog
Gerookte kip zelf maken

Gerookte kip zelf maken

Eengrotepanwaarineenmetalenrekje (vandemagnetron) pastisprima. Legdedekipfiletserin. Hetachtervolgdmenogsteedsinmijnnachtmerries
Kip Curry

Kip Curry

Verhitdezonnebloemolieineenvuurvasteovenschaalopeenmatighoogvuur. MooiesnelleCurrymetKip
Jerk Chicken – Jamaicaanse kip

Jerk Chicken – Jamaicaanse kip

Verplaats, alshetvelbeginttebrandenofalservlammenontstaan, dekipnaardeveiligezone. Zorgdatalledelenvandekippenpotengoedingesmeerdzijn
Parelhoen met kastanjes

Parelhoen met kastanjes

Spoelhetparelhoenvanbinnenenvanbuiten. Bakhetparelhoenrondomgoudbuininolie, ineenpandieindeovenkan
Kip Archiduc

Kip Archiduc

Bakzeaaninolijfolie. Gietderoomerbijenhetsapvaneenhalvecitroen. Spoeldekipfiletsendepzedroogmetkeukenpapier
Kip met groenten uit de oven

Kip met groenten uit de oven

Wrijfdekippenbilleninmetolijfolie. Ingrediënten. Italiaansekruidenmengeling. Bereiding. Snijdondertussendeuienpaprika’singrovestukken
Kip in witte wijnsaus

Kip in witte wijnsaus

Diehaanwordtheusvaakvervangendooreenkipofkapoen. EenvandefijnstemaaltijdendieikdaaratwasdeCoqauRiesling