petra haar gezonde recepten

petra haar gezonde recepten

  • 31 Recepten
Groente stomen – bewaar zo de vitamine C

Groente stomen – bewaar zo de vitamine C

Hetissowiesoeenhelegezondegroenteomteeten, vanwegedeantioxidantendieervoorzorgendatjelichaamgezondblijftofweerwordt
Gebakken rijst met groenten

Gebakken rijst met groenten

GebakkenrijstmetgroenteniseenprimabijgerechtvoorallerleiAziatischegerechten. Maaktelkenswatextraklaar, wantjekanhetdedagernaheelgoedmeenemenalslunch
Rijst met Groente uit de Wok

Rijst met Groente uit de Wok

RijstmetGroenteuitdeWok. Wokkeniseigenlijknietsandersdanvlugkoken. Jezorgtdatalleingredientenklaarstaanendanisheteenkwestievanminuten
Wraps met gerookte kip, mango en avocado

Wraps met gerookte kip, mango en avocado

Ditsupereasylunchgerechtofhapjemaakteiklaatstvoormijnmannenthuis. Hetzijnbeidesnoeperdsdiewelvaneensnackjetussendoorhouden
Gezonde voeding en afvallen voor vrouwen

Gezonde voeding en afvallen voor vrouwen

Gezondevoedingenafvallenisvoorvrouwennogbelangrijkerdanvoormannen. Inderdaad, gezondevoedingenafvallenvoorvrouwenzieteropvelevlakkenandersuitdanvoormannen
Suikervrije vanille muffins

Suikervrije vanille muffins

Ikbenaanhetbakkengeslagenkanikwelzeggen. Ikhebechtdesmaaktepakkenenvindhetleukdatikdooreenbeetjeteexperimenteren, uitteproberenenrisico'stenemeniksteedsbeterleerwatwelennietkanenwatikwelennietlekkervind
Gezonde ontbijt appeltaartjes

Gezonde ontbijt appeltaartjes

Iedereochtendeenanderontbijtje. Jahoor, datkan. Zokunjebijvoorbeeldheerlijkontbijtenmetsojaproducten
Gezonde vanille pudding

Gezonde vanille pudding

Maarpuddingisvaakzo’ncalorieënbomduswhatabouteengezondevanillepudding. Ikzitmiddenineenvanillefase
Koolhydraatarme hapjes

Koolhydraatarme hapjes

Ikbendolophapjes, hetstaataltijdgezellig, islekker, varieertenhetisooknogeenshandigommeetenemen
Crème Brûlée

Crème Brûlée

HetOudejaarsmenuwasditjaar (allé, vorigjaar) minderambitieusdanhetjaardaarvoor. Helaasgeentijdomtweedagentestaanstressenindekeuken, maardieenedagmagniemandmijafnemen
Aarbeienmousse

Aarbeienmousse

Delaatstetijdprobeerikreceptendieikaleerderpostte, maarwaarmeeikniethonderdprocenttevredenwaseenbeetjetefinetunen